Известие за празника на Пролетния фестивал през 2024 г

10 февруари 2024 г. е най-важната годинафестивал в Китай – „Пролетен фестивал“.Ние приемаме товавъзможност да пожелая на всички нови и стари клиенти и приятелиЧестита Нова Година!
Празничният график е както следва:
10 февруари 2024 г. до 17 февруари 2024 г. По време на празника на Пролетния фестивал ще организирамедежурен персонал.Ако вашата компания има изисквания за поръчки, виеможете да направите поръчка за покупка или да насрочите дата за доставка напо всяко време.Можем да ма816e2188-716c-4e5e-b847-0d5029d2b949ке подготовка и договореностисъответно


Време на публикуване: 5 февруари 2024 г